Kallt i Bygdegården..

Styrelsen undersöker hur Bygdegården kan parera de höga elkostnader.

”Normalt kostar el och vatten kring 50.000 kr. Förra året 70.000 kr. Vad blir det i år…200.000 kr??

Uppenbarligen måste vi  minska elkostnaderna.

Många bäckar små hjälper i besparingen men uppvärmningen är den stora kostnader.

Så var vi än hamnar blir det kallare med utgångspunkt att temperaturen i salen blir kring 18 grader när uthyrt.

Blir förlusterna för stora måste vi stänga ner…

Oktober 2022.

Tord Hedström

Ordförande