Verksamhetsberättelse för 2020 och halvåret 2021

FÖRENINGEN.

Föreningen har två uppgifter

  1. Att bidraga till en levande hembygd med dess människor, natur och kultur samt att värna om bygdens traditioner och arv.
  2. Att förvalta och nyttiggöra Näshult Bygdegård

Antalet betalande medlemmar 2020 är 133, plus familjemedlemmar. Avgiften är 100 kronor per vuxen och 200 för familj. Summerat till 13.300 kr. Kommunens driftbidrag gav 28.200 kr.

Föreningens bankgiro är 5416-0817 och för Swish 1234 136438.

Styrelsen har bestått av Tord Hedström ordförande, Linda Svebeck vice ordförande och Sonny Schön kassör samt Karin Lennartsson, Lars Engqvist, Gun Karlsson, Jonas Nyström, Britt Marie Karlsson och Rune Alvarsson.
Som suppleanter Anna Wilhelmsson och Elias Johansson.

Styrelsen har haft 6 möten.

Bokningen av Bygdegården sker på www.nashultsbygdegard.se

Gun Karlsson har varit ansvariga för lokalhållning,
Styrelsen har kompletterat med städning av bastu och pub.
Gräsklippning och snöskottning har skett internt.

Revisorer är Roger Milton och Per Lindgren.
Valberedning är Lars Bäckström, Lotta Nyström och Krister Johansson.

Enligt önskemål från MSB och Röda Korset får Bygdegården numera disponeras vid katastrof.

VERKSAMHETEN 2020.

Aktiviteter;

30/1 2020 ”Byavandring utan vandring och julmat utan jul” med 30 tal deltagare,

29/2 Näshults Vintermarknad med 500 våfflor inne i, och knallars försäljning runt om Bygdegården. Totalt 2.700 besökare.

Därefter präglades året av corona pandemin.

Under sommaren genomfördes dock 6 tipspromenader mest för äldre och metartävling och kräftfiske mest för ungdom.

5/12 Jul försäljning med glögg utanför Bygdegården

Torsdagsträff (24) med kortspel och Söndagsjympa (24) med damer har skett kontinuerligt. Och fortsatt under 2021.

Dessutom pingis för ungdomar (5)

Dokumentation;

Om vår hembygd och dess historia publiceras fortlöpande på www.nashultshembygd.se. som är ett forum för den intresserade och bidrag efterlyses.

– I år särskild dokumentation om striden om Näshults Säteri.

Böcker, skrifter filmer och ljudupptagningar samt varg T-shirt finns till försäljning och presenteras på www.nashult.se under Näshults Hembygdsförening. Många av dessa finns kopierade på www.nashultshembygd.se

UTHYRNING.

Detta corona år och halvår har självklart belastat vår uthyrning.

Näshults föreningar, privata och offentliga har hyrt Bygdegården för möten, måltider, fester och begravningar med en bra start under vinter månaderna 2020. Därefter inställdes många bokningar och andra uteblev. Viss uthyrning har dock därefter skett inom ramen för påkallade försiktighetsmått.

Bygdegården har varit uthyrd eller använts under 2020 i egen under regi 37 dagar, hel eller del av dag.
Dessutom 12 gånger för SPF/jympa (2020) samt i egen regi Torsdagsträffar, Söndagsjympa och Bordtennis
Uthyrningen gav 2020 inkomst på 39.560 kr.

Presentation av Bygdegården, förutsättningar för att hyra och för bokning finns på www.nashultsbygdegard.se. Information ges också på facebook under Näshults Bygdegård.

Bastun, herrbastu på fredagar samt den sedvanliga efterföljande puben fortsatte med successiv avtrappning och stängning i november för renovering.
Tvättrummet/duschar har används, av socknens boende och besökare också med stängning i november.

Två husbil/vagnsställplatser har utnyttjats för 3.300 kr. under 2020

Skateboardrampen är däremot gratis

Bostaden har under året varit uthyrd.

FÖRVALTNING 2020.

Glas verandan har inretts.

Ett sammanträdes-serveringsbord har införskaffats.

Lägenheten och dess entré har upprustats.

El installationer är uppgraderade.

Soprummet är iordningsställt

En trädgård har byggts för skönhet och samkväm bakom uthuset.

Renovering av bastuns duschrum och omklädningsrum har skett till en kostnad av 99.000 kr plus ideellt arbete.

För den löpande verksamhet är 2020 inkomster 119.750 kr. och utgift 142.800 kr där vatten el och olja står för 56.098 kr. Resultatet blev ett underskott på 23.050 kr.

Föreningen kapital som bildats av tidigare bidrag och gåvor är placerat i Swedbank konton samt i aktiefonder. Totalt finns nu kring 900.000 kr. Aktiefonderna hamnade till slut på plus för 2020 och står hitintills på plus 2021.