Verksamhetsberättelse 2022

FÖRENINGEN.

Föreningen har två uppgifter
1. Att bidraga till en levande hembygd med dess människor, natur och kultur samt att värna om bygdens traditioner och arv.
2. Att förvalta och nyttiggöra Näshult Bygdegård

Antalet betalande medlemmar 2022 är 116 plus familjemedlemmar. Avgiften är 100 kronor per vuxen och 200 för familj. Summerat till 11.600 kr. Kommunalt bidrag med tillägg gav 51.900 kr.
Föreningens bankgiro är 5416-0817 och för Swish 1234 136438.
Bygdegårdens hemsida www.nashultsbygdegard.se

Valda för 2022;
Styrelsen har bestått av Tord Hedström ordförande, Anna Wilhelmsson vice ordförande och
Linda Svebeck kassör samt Karin Lennartsson, Lars Engqvist, Jonas Nyström,
Rune Alvarsson, Ing-Marie Nilsson och Jessica Stein
Som suppleanter; Helen Carinder och Sandra Lundquist
Styrelsen har haft 7 möten.

Josefin Milton därefter döttrarna Tilde Engdahl och Hanna Svebeck har varit ansvariga för lokalhållning och nu överlämnat till Rune Alvarsson och Maj Britt Lif-Danielsson
Styrelsen har kompletterat med städning av bastu och pub.
Gräsklippning och snöskottning har skett internt.

Revisorer är Roger Milton och Per Lindgren.
Valberedning är Lotta Nyström, Pär Danielsson och Sara Johanssom.

VERKSAMHETEN 2022.

Aktiviteter;
Återkommande kortspel med seniorer
2/4 Ukraina insamling med Pub
2/5 Kommunens sponsrade Kultur historiska filmfestival visades ihopklippt ur gamla Näshult Filmer. Samt visades 2019 års åtta bidrag till Story Telling. 80-tal deltagare.
8/5 Bröllops dukning med kyrkkaffe inom ramen för Smålands Trädgårds vårfestival
kringfarande med ett 70-tal.

Juni-juli-augusti-september, söndagar fyra Tips promenader

29/10 Oktober Fest med ett 50-tal deltagare.
5/10 Pilsner film.
3/12 Inför Jul med sittande byavandring på temat ”företagsamhet”, julgranar, servering och auktion. Ett 50-tal deltagare.
16/12 Bastubadarnas traditionella julbord. Med damer! 24 deltagare

Dessutom under hösten besök av representanter från både Hembygdsförbund och Bygdegårdsförbund.

Dokumentation;
Böcker, skrifter filmer och ljudupptagningar samt varg T-shirt finns till försäljning och presenteras på www.nashult.se under Näshults Hembygdsförening.
Många av dessa finns också på www.nashultshembygd.se

UTHYRNING.

Näshults föreningar, organisationer och privata personer har hyrt Bygdegården för möten, måltider, fester och begravningar.
Bygdegården har varit uthyrd 38 dagar/helger och använts i egen regi vid 6 tillställningar.

Hela bygdegården ute och inne uthyrd 26/2 för Näshults Vintermarknad.
Dessutom 23 gympa för äldre och 13 för barnjympa och ungdomsgympa.
Dessutom återkommande Söndagsjympa med damer.
Också under våren, hyresfritt, återkommande ”Ungdomsgård” i SockenRådets regi.

Uthyrningen 2022 gav inkomst på 51.000 kr jämfört med 2021 års 17.045 kr.

Presentation av Bygdegården, förutsättningar för att hyra och för bokning finns på www.nashultsbygdegard.se. Information ges också på facebook under Näshults Bygdegård.

Bastun, Sedvanlig herrbastu på fredagar med efterföljande dam bastu.
Tvättrummet/duschar har används, av socknens boende och besökare.

Två husbil-/vagnställplatser med tillgång till vatten, dusch och WC. gav 7.550 kr.
Skateboardrampen är däremot gratis
Bostaden har under året varit uthyrd.

FÖRVALTNING 2022

De drastiskt högre el priserna under året har föranlett försök till att minska förbrukningen och att höja våra avgifter. Uthyrningen höjdes i allmänhet med cirka 10 % bastuavgiften från 30 till 50 kr. och ställplats per dygn till 150 kr.

En robotgräsklippare har inköpt och fungerar.
Städregler som förutsättning för att hyra har omarbetats.

För den löpande verksamhet är 2022 inkomster 212.100 kr och utgifter 221.600 kr
där vatten el och olja står för 106.000.kr. Resultatet blev ett underskott på 9.400 kr.

Föreningen kapital som bildats av bidrag och gåvor är placerat i Swedbank konton samt i aktiefonder. Totalt gav aktiefonderna ett nedgång på kring 25%. (Vilket kan jämföras mot den stora uppgången 2021)

Tord Hedström Ordförande
Linda Svebeck Kassör