Verksamhetsberättelse för 2021

FÖRENINGEN.

Föreningen har två uppgifter

  1. Att bidraga till en levande hembygd med dess människor, natur och kultur samt att värna om bygdens traditioner och arv.
  2. Att förvalta och nyttiggöra Näshult Bygdegård

Antalet betalande medlemmar 2021 är 108, plus familjemedlemmar. Avgiften är 100 kronor per vuxen och 200 för familj. Summerat till 10.800 kr. Kommun driftbidrag och statlig corona bidrag summa 67.227 kr.

Föreningens bankgiro är 5416-0817 och för Swish 1234 136438.

Bokningen av Bygdegården sker på www.nashultsbygdegard.se

Valda av senarelagt 2021 årsmöte den 8 sept. 2021;

Styrelsen har bestått av Tord Hedström ordförande, Linda Svebeck vice ordförande och Sonny Schön kassör samt Karin Lennartsson, Lars Engqvist, Jonas Nyström, Rune Alvarsson, Anna Wilhelmsson och Elias Johansson.
Som suppleanter Ing-Marie Nilsson och Jessica Stein.

Styrelsen har haft 4 möten.

Josefin Milton har varit ansvariga för lokalhållning,
Styrelsen har kompletterat med städning av bastu och pub.
Gräsklippning och snöskottning har skett internt.

Revisorer är Roger Milton och Per Lindgren.

Valberedning är Lars Bäckström, Lotta Nyström och Krister Johansson.

VERKSAMHETEN 2021.

Aktiviteter;

Januari – juni stängt på grund av corona pandemin.

Juni visades 3 EM matcher i fotboll på stor bild

4/7 tipspromenad på hembygdstema.

30/9 föredragning av sammanställd dokumentation om ”Striden om Näshults säteri”.

Ett 60 tal deltagare. (finns på www.nashultshembygd.se)

30/10 Oktoberfest med ett 50 tal medlemmar

3-5/12 Visning av 50 fotografier från 1987 års Näshult tagna av Marianne Winbladh.

6/12 Inför Jul med försäljning av granar, jul tillbehör samt varm och kall dryck. Många närvarande.

17/12 Julbord med 13 av Bastubadarna.

Dokumentation;

Böcker, skrifter filmer och ljudupptagningar samt varg T-shirt finns till försäljning och presenteras på www.nashult.se under Näshults Hembygdsförening.

Många av dessa finns kopierade på www.nashultshembygd.se

UTHYRNING.

Näshults föreningar, privata och offentliga organisationer har brukat Bygdegården för möten, måltider, fester och begravningar med en start i juni 2021 och halva året.

Bygdegården har använts 9 dagar i egen regi, varit uthyrd 17 dagar samt särskilt riktat till ungdomar 7 dagar.

Dessutom (22) Torsdagsträffar med kortspel och Söndagsjympa (6 gånger) med damer. Dessutom en gång pingis för ungdomar.

Uthyrningen 2021 gav inkomst på 17.045 kr. (mot för två år sedan 62.000 kr.)

Presentation av Bygdegården, förutsättningar för att hyra och för bokning finns på www.nashultsbygdegard.se. Information ges också på facebook under Näshults Bygdegård.

Bastun, Efter renoveringen av dusch och omklädningsrum har sedvanlig herrbastu på fredagar med efterföljande puben återupptagits i maj. Dessutom har i slutet av året tillkommit dambastu.

Tvättrummet/duschar har används, av socknens boende och besökare.

Två husbil/vagnsställplatser med tillgång till dusch mm. har utnyttjats för 3.300 kr.

Skateboardrampen är däremot gratis

Bostaden har under året varit uthyrd.

FÖRVALTNING 2021.

Renovering av bastuns duschrum och omklädningsrum har skett till en kostnad kring 100.000 kr plus ideellt arbete.

För den löpande verksamhet är 2021 inkomster 164.949 kr. och utgifter 241.167 kr där vatten el och olja står för 76.648 kr. Resultatet blev ett underskott på 76.218 kr. som har täckts av uttag från bankkonto.

Föreningen kapital som bildats av tidigare bidrag och gåvor är placerat i Swedbank konton samt i aktiefonder. Totalt gav aktiefonderna ett mycket gynnsamt plus för 2021 men har därefter fallit under 2022.