Verksamhetsberättelse 2023

FÖRENINGEN.

Föreningen har två uppgifter
1. Att bidraga till en levande hembygd med dess människor, natur och kultur samt att värna om bygdens traditioner och arv.
2. Att förvalta och nyttiggöra Näshult Bygdegård

Antalet betalande medlemmar 2023 är 123 plus familjemedlemmar. Avgiften är 100 kronor per vuxen och 200 för familj. Summerat till 12.350 kr. (2022; 11.600 kr) Kommunalt bidrag med tillägg gav 47.000 kr.
Vårt bankgiro är 5416-0817 För Swish 1234 136438. Org.nummer är 827500-3716
Bygdegårdens hemsida www.nashultsbygdegard.se

Valda för 2023;
Styrelsen har bestått av Tord Hedström ordförande, Anna Wilhelmsson vice ordförande och
Linda Svebeck kassör samt Karin Lennartsson, Jonas Nyström, Rune Alvarsson,
Ing-Marie Nilsson, Jessica Stein och Helen Carinder.
Som suppleanter; Tobias Ryman och Sandra Lundquist
Styrelsen har haft 8 möten.

Ansvariga för lokalhållning och utomhusunderhåll har varit Rune Alvarsson.
Styrelsen har kompletterat med diverse städning.
Rune är också särskilt ansvarig för brandförebyggande bevakning..

Revisorer är Roger Milton och Per Lindgren.
Valberedning är Lotta Nyström, Pär Danielsson och Sara Johansson.

VERKSAMHETEN 2023.

Aktiviteter;
4/2 Musikkafé med Ceciliakören med 65 tal närvarande.
11/2 Pub med Mellofinalen.
25/2 Näshults Vintermarknad inne i och utanför Bygdegården.
April – november, torsdagar Judo träning för ungdom, sammanlagt 26 tillfällen.

6/5 Bild och film; Nu och förr i Näshhult som ett inslag i Smålands Trädgårds vårfestival.
17/5 After Work Pub.med ett 40-tal.
Sept; söndagar två Tips promenader.

14/10 Bakluckeloppis.
21/10 Räkfrossa med ett 50-tal frossande.
25/11 Inför Jul med glögg och allmän försäljning inne och ute, tomtesmyg och judo uppvisning. Därefter Pub med ett 25-tal

Parkeringen har använts i augusti vid samling av Motorveteranernas hundratal traktorer
och mopeder.

Dokumentation;
Böcker, skrifter filmer och ljudupptagningar finns till försäljning och presenteras på www.nashult.se under Näshults Hembygdsförening.
Många av dessa finns också på www.nashultshembygd.se

UTHYRNING.

Näshults föreningar, organisationer och privata personer har hyrt Bygdegården för möten, måltider, fester och begravningar.
Bygdegården har varit uthyrd 33 (38) dagar/helger och använts i egen regi, vid 7 (8) tillställningar.

Dessutom 28 (23) gympa för äldre
Dessutom sporadiska Söndagsjympa med damer.

Uthyrningen 2023 gav 55.555 kr (51.000 kr).

Presentation av Bygdegården, förutsättningar för att hyra och för bokning finns på www.nashultsbygdegard.se.
Föreningsinformation ges på facebook under Näshults Bygdegård.

Bastun, Sedvanlig herrbastu på fredagar. Även dambastu.
Tvättrummet/duschar har används, av socknens boende och besökare.

Två husbil-/vagnställplatser med vatten, dusch och WC. Gav 10.560 kr (7.550 kr.)
Skateboardrampen är däremot gratis
Bostaden har under året varit uthyrd.

FÖRVALTNING

Gammalt jordvärme aggregat från 1992 har ersatts av nytt. Oljetank som har funnits kvar som reserv har borttagits. Totalkostnad 201.000 kr. Elementen har luftats. Kalibrering har skett till en basvärme på 18 grader.

Soprummet har avställts för hyresgäster till Bygdegården på grund av bekvämt misskötsel av sorterings kraven.

Brand respektive ventilationsinspektion har ägt rum.

EKONOMI

Årets inkomster blev 313.800 kr (212.100 kr).
Härvid ingår bidrag från von Seydlitz fonden 75.000 kr och Vindbonus Lemnhult 35.000 kr.
Utgifter var 399.500 kr (221.600 kr) .
där vatten el och olja står för 110.900 kr (116.500.kr).
Årets resultatet blev minus 85.680 kr. (minus 8.900 kr.)
Skatteverkets elstöd på 28.200 kr. för 2023 har ännu ej utbetalats.

Föreningen kapital som bildats av bidrag och gåvor är placerat i Swedbank konton samt i aktiefonder. Totalt gav aktiefonderna ett litet överskott under året.

Tord Hedström Ordförande
Linda Svebeck Kassör