Filmer/böcker/dokument i arkivet

Försäljning genom Hembygdsföreningen.

Kontakt: tordhedstrom@hotmail.com och 0702 604774 

Filmer

i DVD format kostar 80 kr. per styck.

Tjugo år i Näshult 1936-1956, flera filmer av Harald Danielsson och även Per Göran Claeson. Sista mötet i Näshult kommunfullmäktige med inlagda tal. Filmen Näshult socken 1940, speaker Sigvard Franzén.

Näshult en film om vår socken av Sigvard Franzén m.fl. inspelad 1975-76

Näshult på 1980 talet med NIF 50 årsjubileum.

Vår Socken, en film om ett år i Näshult socken av Ulrike Dück 2001/2002

Sista mötet i Näshult kommun 1951  finns på www.nashultshembygd.se

Möte med Pelle Näver,
Björnöström ett samhällsöde 1987 och
Oskar i Häggagärde…filmer av Sigurd Franzén

Bildspel

Flera bildspel om gamla tider och nutid.
Några bildspel kan ses på www.nashultshembygd.se 

Böcker

Forna tiders Näshult – en socken bok från 1975 sammanställd av Bengt Winbladh
finns att läsa på www.nashultshembygd.se

Minnen av Inez Ekensäter Johansson från 1982 om gamla tiders Näshult.
Pris 80 kr. Finns att läsa på www.nashultshembygd.se

Torp och Backstugor i Näshult Socken från 1988 av Roy Johansson och en total inventering av samtliga torp och backstugor som finns och har funnits. Finns att läsa på www.nashultshembygd.se

Bilder från Förr ett urval bilder ur Näshults sockenarkiv av Bengt Winbladh.
Pris 80 kr.

Näshult Socken under medeltiden från 2009 av Karl Jungenfelt med bilder, kartor och tabeller om byar och gårdars utveckling från 1200 till 1500 talet.
Finns som bok och på www.nashultshembygd.se samt gratis bok.

Militärstaten i Näshult under de stora krigens tid 1560-1760 Knektar och ryttares liv och död i den svenska krigsmakten av Karl Jungenfelt. Finns som bok och på www.nashultshembygd.se .

Trycksaker

Den skeppsformiga timmerkyrkan i Näshult,
En urminnes kyrkia af trä och
Bänkstriden i Näshult kyrka av Stig Rydeman
Näshult kyrka av Gunnel Granmo
skrifter pris 50 kr styck. Finns också på www.nashultshembygd.se

Uppsatser

Dokumentation om Näshult, gamla tider, spännande människor och gamla människor i vår tid publiceras fortlöpande på www.nashultshembygd.se.

Kartor

Torp och Backstugor i Näshult socken bilaga till boken. Pris 80 kr.
Näshult socken 1690 av Peter Jonsson Duker redigerad av Karl Jungenfelt. Pris 80 kr.

CD om gamla intervjuer – Röster från Förr

Intervjuerna är mest från 1970 talet och med då gammalt folk i Näshult. Intervjuer är gjorda av Sigurd Franzén som förberedelse till filmen om vår socken 1975.
Intervjuade är:
Oscar och Agda Johansson i Smedstorp
Erik Salander i Beskvarn
Ivar Väktare i Björkelid
Stina Gustavsson i Haddarp
Axel Prag
Edvin Danielsson i Haddarp (2cd)
Dessutom:
Inspelning av Näshult Kommunfullmäktiges sista sammanträde 1951.
Ett radio reportage från 1985 om Näshult IF med rubriken Ta var sin gubbe luar.
– Varje CD är på cirka 30 minuter och kostar 50 kr.

Varglapps-T-shirt
4 olika varglapps motiv på T-shirts.

I arkivet bilder och dokument
I dag finns ca 500 fotograferade bilder från tiden 1850-1950.

Dessutom scannas gamla fotografier. Fotografier har visats vid flera tillfällen för identifiering. Skolfoton, konfirmation, gamla vyer och andra händelser.

I arkivet finns också dokumentation såsom dagböcker, fotoalbum, böcker, handlingar, bandinspelningar mm.

– Vi vill gärna få tillgång till mer bilder och dokumentation från Näshult med omnejd, antingen för förvaring eller för att kopiera.

Torpinventering 
250 torpställen har dokumenterats i skrift och särskild karta se ovan samt är utmärkta med skylter i naturen.