VINTERMARKNADEN 29/2

…..till ett snötäckt Näshult kom uppemot 700 bilar och kanske 2.700 personer som togs emot av 82 knallar med idog försäljning mest lokal producerat, mat och hantverk. Huvuddelen av marknadens försäljning sker kring Bygdegården. Och en stor del kunde äta våfflor med sylt inne i Bygdegården, men bara fyra våffeljärn igång annars går huvudsäkringen.

Årsmöte 2020 23/2

Från 2020 års Årsmöte i Bygdegården…. Härmed protokoll 2020-02-23 och verksamhetsberättelsen för  2019. …………………………………… PROTOKOLL  Deltagande; Helen Carinder, Jan Carinder, Berne Isaksson,  Gun Brickvall-Karlsson, Lars Bäckström, Tord Hedström, Sonny Schön, Lars Engqvist, Linda Svebeck, Britt Marie Karlsson, Anna Wilhelmsson,  Karin Lennartsson och Rune Alvarsson.  1. Styrelsens ordförande Tord Hedström förklarade stämman öppnad. 2. Utsågs Lars Engqvist […]