Invigning av skåp

Ett skåp med myter och sägner kommer att invigas i samband med Smålands Trädgårds Vårfestivalen

lördagen 4/5 kl. 11. Placerat på Bygdegårdens framsidan, framför glasveranda.

Liten ceremoni och utställning …