Invigning av skåp

Sägenskåp är nu placerat och invigt intill Bygdegården. Ett skåp med myter och sägner. Vårt bidrag till Smålands Trädgårds utplacerade nio skåp inom socknarna. Lördagen 4/5.…

Årsmöte 2024 onsdag 28/2

PROTOKOLL;   Näshults Hembygdsförenings Årsmöte – i Bygdegården Deltagande; Tord Hedström, Lars Engqvist, Gullbritt Engqvist, Linda Svebeck, Anna Wilhelmsson, Stephan Lindqvist, Karin Lennartsson, Jessica Stein, Helen Carinder, Ing-Marie Nilsson, Tobias Ryman, Per Danielsson, Cecilia Nilsson, Eva Kornby och Michael Kornby §1. Styrelsens ordförande Tord Hedström förklarade årsmötet öppnat. §2. Utsågs Lars Engqvist till ordförande för […]

Kallt i Bygdegården..

Styrelsen undersöker hur Bygdegården kan parera de höga elkostnader. ”Normalt kostar el och vatten kring 50.000 kr. Förra året 70.000 kr. Vad blir det i år…200.000 kr?? Uppenbarligen måste vi  minska elkostnaderna. Många bäckar små hjälper i besparingen men uppvärmningen är den stora kostnader. Så var vi än hamnar blir det kallare med utgångspunkt att […]