Inventarielista

Här är en lista på de inventarier som finns i Bygdegårdens kök