Bli medlem i Näshults Hembygdsförening.medlemskort

– Alla är Välkomna.

Föreningen startades 1943 och har två uppgifter;

Arbeta med frågor om Näshults Hembygd

  • Vi tar fram och samlar filmer, bilder och ljudband, böcker och kartor till visning och försäljning.
  • Förteckning finns på nashult.se under fliken Föreningar.
  • Torpinventering och skyltning gjordes för länge sedan.
  • Publicering sker fortlöpande på nashultshembygd.se.
  • Vi ordnar föredrag och möten.

Förvalta och nyttiggöra Näshults Bygdegård

  • Bygdegården kan hyras för middag och fest, för möten och sammankomst.
  • Vi ordnar också egna aktiviteter såsom Påskfest, Bygdens Dag och Höstbasar.
  • Bokning av Bygdegården sker här

 

För enskild kostar medlemskap 100 kronor och för familj 200 kronor.

Vårt bankgiro är 5416-0817 Skriv namn och adress!

 

Näshults Hembygdsförening ansvarar för Bygdegården. För mer om Hembygdsföreningen se här