Årsmöte 2/3

HEMBYGDSFÖRENINGENS

ÅRSMÖTE

Med ihopklippt film Näshult 1936 -1956 och fika med semla.

Torsdagen 2/3 KL. 19

..……….I BYGDEGÅRDEN.

¤ Redovisning av 2022 års verksamhet samt planer för framtiden.

¤ Föreningens ekonomi.

¤ Om 2022 års styrelse får ansvarsfrihet.

……………………………………………………..

¤ Val av styrelse för 2023 (till nästa årsmöte)

# Mandaten för Tord Hedström ordförande,

# Linda Svebeck, Lars Engqvist, Anna Wilhelmsson

och Ing-Marie Nilsson ordinarie samt

Heleen Carinder och Sandra Lundquist, suppleanter

…….går ut vid årsmötet.

(Jonas Nyström, Karin Lennartsson, Rune Alvarsson och

Jessica Stein är valda även för 2023)

¤ Val av revisorer och valberedning till nästa årsmöte.

¤ Revisorer; Roger Milton och Per Lindgren är revisorer samt

Tobias Ryman suppleant för 2022 års räkenskaper

¤ Valberedning; Lotta Nyström, Sara Johansson och Per Danielsson

är valberedning inför 2023 årsmöte.

VÄLKOMNA / Styrelsen.