Inför Jul

Lördagen 23/11 kl 1600. Traditionsenligt med julfika och godis, auktion och gran, lotteri mm.

Efterlyses gärna bidrag till auktionen.

Välkomna Gun och Britt Marie/ Hembygdsföreningen.