Årsmöte 2021 i september

Ett försenat årsmötet blev det onsdagen 8/9  i Bygdegården….

Protokoll finns nu samt verksamhetsberättelsen som täcker 2020 och delvis halva 2021.

……………………………………

                                           PROTOKOLL

Näshults Hembygdsförenings Årsmöte 8 september 2021

– i Bygdegården .Deltagande; Lars Bäckström, Tord Hedström, Lars Engqvist, Linda Svebeck,

Anna Wilhelmsson, Karin Lennartsson, Eva Kornby, Michael Kornby, Jessica Stein

och Jonas Nyström.

 • 1. Styrelsens ordförande Tord Hedström förklarade årsmötet öppnat.
 • 2. Utsågs Lars Engqvist till ordförande för mötet, till sekreterare Tord Hedström och som justerare utöver ordförande, Eva Kornby.
 • 3. Fastställdes förteckning över närvarande medlemmar enligt ovan.
 • 4. Godkändes kallelsen till årsmötet och föredragningslistan.

Verksamhetsåret 2020 och halvåret 2021;

 • 5. Föredrogs verksamhetsberättelsen.

Berättelsen finns på www.nashult.se och www.bygdegarden.se .

Corona epidemin har påverkat från mars 2020 hela perioden med avtagande uthyrning och aktiviteter ner till noll under perioden jan-maj 2021.

Antalet medlemmar har 2021 sjunkit oroväckande.

2020 började med Byavandring genom fotovisning och sedvanlig Näshult Vintermarknad med utnyttjande av Bygdegården för servering av 500 våfflor och som värmestuga.

Därefter viss uthyrning samt utomhus tipspromenader och julglögg.

Plus en del kortspelkvällar och söndagsgympa.

De två husbilsparkeringen har haft en god beläggning hela perioden.

Under vintern genomfördes en omfattande renovering av bastun duschutrymme och omklädningsrum. Dessutom uppgradering av el installationer, uppfräschning av lägenheten, förbättrat avrinning från taket och installerat snöras skydd samt inredning av glasverandan.

 • 6. Föredrogs vår ekonomi.

2020 års verksamhet gav inkomster summerat till 120.150 kr. och utgifter 143.649 kr. och därmed ett underskott på 23.499 kr.

Vårt kapital har under året ökat som en följd av ett bra börsår för våra aktiefonder och balanseras på över 900.000 kr.

För första halvåret 2021 är ekonomin för den löpande verksamheten i stort sett i balans. Men den gjorda investeringen har medfört ett uttag av 100.000 kr ur kapitalet.

 • 7. Uppläste revisorernas granskningsberättelse för 2020, med slutsatsen att räkenskaperna var i sin ordning samt med förslag om ansvarsfrihet för styrelsen.
 • 8. Fastställdes resultat och balansräkning för 2020 och att underskottet har balanserats in i

2021 års räkenskaper.

 • 9. Beviljades styrelsen ansvarsfrihet.

Kommande verksamhet;

 • 10. Diskuterades aktiviteter som nu kan komma igång efter det att Corona restriktioner upphör såsom Oktober fest, Julmarknad, fotovisning, redovisning av konflikten om Näshults säteri.
 • 11. Beslutades lämna medlemsavgifter oförändrad nämligen 100 kr. per person och 200 kr. för familj.

Val;

 • 12. Valdes, på valberedningens förslag, föredraget av Lars Bäckström, Tord Hedström till styrelsen ordförande på ett år (omval).
 • 13. Valdes som ordinarie ledamöter i styrelsen på två år, på valberedningens förslag,

Lars Engqvist och Linda Svebeck (omval) samt Anna Wilhelmsson och Elias Johansson (nyval)

Valdes som suppleanter på ett år Jessica Stein och Ing-Marie Nilsson (nyval)

Dessutom ingår i styrelsen enligt 2020 års beslut, för ytterligare ett år Karin Lennartsson, Sonny Schön, Jonas Nyström och Rune Alvarsson.

 • 14. Valdes som revisorer, på valberedningens förslag, Roger Milton och Per Lindgren samt ersättare Tobias Ryman (alla omval).
 • 15. Valdes valberedningen inför 2022 årsstämma nämligen Lars Bäckström sammankallande, Lotta Nyström och Krister Johansson (alla omval).
 • 16. Avslutades stämman med smörgåstårta och kaffe

 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2020 och halvåret 2021 …2.1..…maj 2021.

FÖRENINGEN. Föreningen har två uppgifter

 1. Att bidraga till en levande hembygd med dess människor, natur och kultur samt att värna om bygdens traditioner och arv.
 2. Att förvalta och nyttiggöra Näshult Bygdegård

Antalet betalande medlemmar 2020 är 133, plus familjemedlemmar. Avgiften är 100 kronor per vuxen och 200 för familj. Summerat till 13.300 kr. Kommunens driftbidrag gav 28.200 kr.

Föreningens bankgiro är 5416-0817 och för Swish 1234 136438.

Styrelsen har bestått av Tord Hedström ordförande, Linda Svebeck vice ordförande och

Sonny Schön kassör samt Karin Lennartsson, Lars Engqvist, Gun Karlsson, Jonas Nyström, Britt Marie Karlsson och Rune Alvarsson.

Som suppleanter Anna Wilhelmsson och Elias Johansson.

Styrelsen har haft 7 möten.

Bokningen av Bygdegården sker på www.nashultsbygdegard.se

Gun Karlsson har varit ansvariga för lokalhållning, vilket upphörde våren 2021,

Styrelsen har kompletterat med städning av bastu och pub.

Gräsklippning och snöskottning har skett internt.

Revisorer är Roger Milton och Per Lindgren.

Valberedning är Lars Bäckström, Lotta Nyström och Krister Johansson.

Enligt önskemål från MSB och Röda Korset får Bygdegården numera disponeras vid katastrof.

VERKSAMHETEN 2020

Aktiviteter;

30/1 2020 ”Byavandring utan vandring och julmat utan jul” med 30 tal deltagare,

29/2 Näshults Vintermarknad med 500 våfflor inne i, och knallars försäljning runt om Bygdegården. Totalt 2.700 besökare.

Därefter präglades året av corona pandemin.

 Under sommaren genomfördes dock 6 tipspromenader mest för äldre och metartävling och kräftfiske mest för ungdom.

5/12 Jul försäljning med glögg utanför Bygdegården

Torsdagsträff (24) med kortspel och Söndagsjympa (24) med damer har skett kontinuerligt. Och fortsatt under 2021.

Dessutom pingis för ungdomar (5)

 Dokumentation;

Om vår hembygd och dess historia publiceras fortlöpande på www.nashultshembygd.se.

som är ett forum för den intresserade och bidrag efterlyses.

– 2021 presenterades en särskild dokumentation om striden om Näshults Säteri.

Böcker, skrifter filmer och ljudupptagningar samt varg T-shirt finns till försäljning och presenteras på www.nashult.se under Näshults Hembygdsförening.

Många av dessa finns kopierade på www.nashultshembygd.se

UTHYRNING.

Detta corona år och halvår har självklart belastat vår uthyrning.

Näshults föreningar, privata och offentliga har hyrt Bygdegården för möten, måltider, fester och begravningar med en bra start under vinter månaderna 2020. Därefter inställdes många bokningar och andra uteblev. Viss uthyrning har dock därefter skett inom ramen för påkallade försiktighetsmått.

Bygdegården har varit uthyrd eller använts under 2020 i egen under regi 37 dagar, hel eller del av dag.

Dessutom 12 gånger för SPF/jympa (2020) samt i egen regi Torsdagsträffar, Söndagsjympa och Bordtennis

Uthyrningen gav 2020 inkomst på 39.560 kr.

Under 2021 enbart sommaren uthyrdes vid 7 tillfällen.

Presentation av Bygdegården, förutsättningar för att hyra och för bokning finns på www.nashultsbygdegard.se. Information ges också på facebook under Näshults Bygdegård.

 Bastun, herrbastu på fredagar samt den sedvanliga efterföljande puben fortsatte dock med  stängning  november- april för renovering. Bastubadande har skett med start 2021 i mitten på maj.

Tvättrummet/duschar har används, av socknens boende och besökare också med stängning i november- april.

Två husbil/vagnsställplatser har utnyttjats för 3.300 kr. under 2020. Uthyrningen har fortsatt frekvent 2021.  Skateboardrampen är däremot gratis. Bostaden har under året varit uthyrd.

FÖRVALTNING 2020-2021.

Glas verandan har inretts. Ett sammanträdes-serveringsbord har införskaffats.

Lägenheten och dess entré har upprustats. El installationer är uppgraderade.

Soprummet är iordningsställt. En trädgård har byggts för skönhet och samkväm bakom uthuset.

Plåtarbeten har skett på taket. Renovering av bastuns duschrum och omklädningsrum har skett till en kostnad av 99.000 kr plus ideellt arbete.

För den löpande verksamhet är 2020 inkomster 119.750 kr. och utgift 142.800 kr

där vatten el och olja står för 56.098 kr. Resultatet blev ett underskott på 23.050 kr.

Föreningen kapital som bildats av tidigare bidrag och gåvor är placerat i Swedbank konton samt i aktiefonder. Totalt finns nu kring 900.000 kr. Aktiefonderna hamnade till slut på plus för 2020 och står hitintills på plus 2021.